Česta pitanja

Šta je Mentalna aritmetika ?

Mentalna aritmetika (jap. Anzan) je program intelektualnog razvoja dece nastao iz tradicionalne japanske discipline kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja. Program se zasniva na upotrebi drevne računaljke abakus (jap. Soroban) čijom vizuelizacijom se postiże izvanredno brzo računanje. Brzo računanje je samo metod kojim se postižu važniji cilj – optimalan intelektualni razvoj. Naučne studje su dokazale da mentalno računanje predstavlja najbolji trening za mozak.

Čemu je namenjena Škola “ Malac Genijalac ” ?

Škola “ Malac Genijalac ” je internacionalni edukativni sistem namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. Ciljevi škole su podsticanje i razvijanje intelektualnih veština i sposobnosti dece počev od ranog uzrasta. Sledeći ovu viziju Malac Genijalac uspešno spaja “ najbolje iz različitih svetova ”, primenjujući iskustva Istoka i Zapada. Osnovni program koji se sprovodi u školi je Mentalna aritmetika. Pored osnovnog programa sprovode se i posebni programi : Numicon, Super um, Malac računarac.

Po čemu se program mentalne aritmetike u školi “ Malac Genijalac “ razlikuje od sličnih programa na tržištu?

Škola “ Malac Genijalac ” je jedina škola u Evropi, koja primenjuje originalni japanski program Mentalne aritmetike – HIKARI 光. Zahvaljujući jedinstvenom metodu, naši polaznici postižu izvanredne rezultate za veoma kratko vreme. Već nakon dva meseca nastave u stanju su da računaju mentalno, što nije slučaj kod drugih programa u kojima se ni približno nema takvih rezultata. Jedinstvenost programa se ogleda i u primeni  inovativnih tehnologija poput moderne trenažne online platforme, putem koje se pruža efikasna podrška kućnom radu ili rešavanju domaćih zadataka. Zahvaljujući superiornosti našeg programa. Malac Genijalac je zaslužno  postao  škola evropskih šampiona , učesnik prestižnih međunarodnih takmičenja i organizator velikih Olimpijada znanja.

Koje sposobnosti se razvijaju kod dece tokom programa mentalne aritmetike ?

Pored poboljšanja matematičkih sposobnosti, program pozitivno utiče na razvoj razmišljanja i podstiče niz važnih veština i sposobnosti. Poboljšava se način na koji dete sluša, obrađuje i razumeva informacije; zamišlja i stvara određene predstave; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rešava probleme. Programom se podstiče aktivacija obe moždane hemisfere, naročito razvijajući koncentraciju i pažnju, brzo računanje, odličnu memoriju, fotografsko pamćenje, analitičko i logičko razmišljenje, kreativnost, maštu i sposobnost vizuelizacije.

Kome je namenjen program mentalne aritmetike ?

Program je namenjen svoj deci od 4 do 12 godina (završno 14), koja imaju normalan fizički, emocionalni i mentalni razvoj. Potrebno je da dete može da pokreće kuglice na abakusu i zna da broji do 10. Program mogu po predhodnoj proceni, pohadjati i deca sa posebnim potrebama individualno ili u posebnim grupama.

Zašto je baš važan period od 4. do 12. godine života?

To je period života u kojem se ljudski mozak najdinamičnije razvija i tokom kojeg će nastati najveći broj neuronskih veza (sinapsi). Nakon ovog perioda mogućnosti za razvoj su značajno manje, te je izuzetno važno da kao roditelji ne propustimo ovu jedinstvenu šansu u životu našeg deteta. Više o naučnim saznanjima pročitajte na linku .

Koliko traje program mentalne aritmetike?

Program ima dva nivoa (osnovni i napredni) i prednivo za decu koja još nisu krenula u redovnu školu (4 – 7 godina). Dete prelazi na napredni nivo, kada završi osnovni. Za decu koja završe oba nivoa mentalne aritmetike, postoji i treći nivo, poseban program mentalne matematike – Super um. Svaki nivo traje po deset meseci (septembar – jun) odnosno 40 nedelja (120 časova).

Kada se održava nastava ?

Redovna nastava se održava jedanput nedeljno – po pravilu vikendom (subotom ili nedeljom) u trajanju od 3 vezana časa (45 minuta) sa kratkim pauzama između časova.
Radnim danima (od srede do petka) u popodnevnim satima se održava individualna nastava radi nadoknade propuštenih časova kao i dopunska i dodatna nastava.

Da li je nastava organizovana u odnosu na uzrast polaznika?

Program je prilagođen uzrastima, tako da postoje sledeće starosne grupe:

  • Predškolska (od 4 do 6 godina)
  • Mlađa školska (prvi i drugi razred)
  • Srednja školska (treći i četvrti razred)
  • Starija školska (peti i šesti razred)
  • Predškolska starosna grupa se po potrebi može podeliti na mladje i starije kategorije polaznika (4 – 5 godina), (6 godina).
Koliko obično ima dece u jednoj grupi?

Program je pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Nastava se praktikuje u malim grupama (6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.

Da li se propušteni časovi nadoknađuju?

Da. Radnim danima (od srede do petka) u popodnevnim satima se održava individualna nastava radi nadoknade propuštenih časova. Takođe, radnim danima se održava dopunska nastava za decu kojoj je potreban dopunski rad da bi ispratila program, odnosno dodatna nastava za decu koja brže napreduju pa ih spremamo za takmičenja u Mentalnoj aritmetici .

Da li dete može da bude polaznik ovog programa ako još uvek ne zna brojeve i nema usvojen pojam broja?

Program je namenjen deci od 4. godine, međutim potrebno je da dete ima razvijen pojam broja ali nije neophodno da zna da piše brojeve. Najmladji polaznici prolaze kroz pripremni period u kojem će se upoznati sa pojmom broja i naučiti zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U pripremnoj fazi deca ne koriste abakus, već klasičnu školsku računaljku. Za najmladje polaznike preopručujemo program Numicon, koji predstavlja odličnu osnovu za program mentalne aritmetike.

Da li program prati redovnu školsku godinu?

Nastava u Malcu Genijalcu prati redovnu školsku godinu (septembar – jun). Svaki nivo traje po 10 meseci odnosno 40 nedelja. Pored septembarskog upisa, periodično je moguć i zimski (decembar / januar).

Koja se nastavna sredstva koriste u vašoj školi?

Svi polaznici na početku školske godine mogu kupiti učenički set koji sadrži brendirani ranac, drveni abakus i knjige. Takodje prilikom upisa dete dobija svoj nalog (korisničko ime i lozinku) na našoj online platformi (http://app.hikarisoroban.org), preko koje se odvija najveći deo nastave. Takodje putem online platforme deca mogu raditi domaće zadatke koje im redovno šalju njihovi predavači.

Ko su nastavnici u programu mentalne aritmetike?

Tim škole “ Malac Genijalac ” čine isključivo fakultetski obrazovani stručnjaci, prosvetni radnici, učitelji, psiholozi, defektolozi i vaspitači. koji poseduju neophodno iskustvo i proveren senzibilitet za rad sa decom. Takodje svaki nastavnik je prošao međunarodnu obuku i sertifikovan je učitelji Hikari mentalne aritmetike. Pogledajte nas bliže na ovom linku.

Moje dete ima lošu pažnju i koncentraciju. Može li da se upiše u vašu školu i možemo li da očekujemo da će mu to pomoći da ih poboljša?

Dete koje pohađa školu Mentalne aritmetike osim sto će naučiti da mentalno brže izračuna zadatke sa različitim računskim operacijama, imaće bolju pažnju jer ovaj program primarno jača memoriju i koncentraciju. Takođe, bitno se unapređuju samopouzdanje, inteligencija, verbalne sposobnosti, mašta, kreativno i analitičko razmišljanje i vizuelizacija.

Da li je teško računati na abakusu? Da li će to mališani moći?

Rad na abakusu je vrlo jednostavan, uz nekoliko pravila vezanih za pokrete i nekoliko formula koje su vrlo lake za učenje i koje su prilagođene čak i najmlađem uzrastu. Deca se kroz vrlo zanimljive i aktraktivne pričice uvode u formule koje su potrebne za rad na abakusu, te ona kroz igru uče i vežbaju svoje mentalne funkcije. Na ovaj način ne samo da uče osnove rada na abakusu već i stvaraju pozitivan odnos prema učenju.

Da li potrebno redovno vežbanje kod kuće?

Vežba i kontinuiran rad je neophodan za svaku veštinu koju želimo da savladamo. Poželjno je dete podsticati da vežba kod kuće svakog dana od 10-15 minuta. Pomoć roditelja je zato veoma dragocena. Kao posebna podrška kućnom vežbanju dostupna je on – line platforma.

Da li dete metode rada koje se koriste u mentalnoj aritmetici može pomešati sa metodama u klasičnom obrazovanju ?

Ne, ne dolazi do mešanja tih metoda. One su veoma različite ali istovremeno i kompatibilne jer se upotpunjuju i kao rezultat daju kompletno razvijeno dete. Metode rada u mentalnoj aritmetici utiču na povećanje niza kognitivnih sposobnosti kao sto su pažnja, memorija, koncentracija, fotografsko pamćenje, analitičko i logičko mišljanje. Bazični napredak ostvaren na ovaj način omogućava deci da sa lakoćom obavljaju zadatke na redovnim školskim aktivnostima ne mešajući metode rada.

Da li deca zaborave da računaju kada prestanu da vežbaju?

Mentalna aritmetika je poput učenja vožnje bicikla. Sposobnosti koje se steknu na ovom programu zadržavaju se zauvek, tako da ih deca poseduju tokom čitavog života. Naravno kao i u sportu,  brzina računanja i dužina niza brojeva se mora održavati redovnim vežbanjem. Naučna istraživanja su pokazala da ljudi koji vežbaju mentalnu aritmetiku zadržavaju oštrinu svog uma i u veoma poznim godinama života.

Da li dete koje je levoruko može da savlada ovaj program?

Apsolutno svako dete koje je levoruko ili desnoruko može da savlada i usvoji tehniku mentalnog računanja jer se koriste podjednako obe ruke u računanju.

Da li je bitno da dete zna da sabira i oduzima da bi savladalo program?

Dete ne treba da zna računske operacije jer zapravo računanje u našoj školi se ne svodi na matematičko znanje, već na pomeranje kuglica abakusa. U početku to radimo fizički na đačkom abakusu na kome deca uče, a potom se računa mentalno, odnosno vizuelizacijom abakusa u dečijoj glavi.

Do koje godine osoba može da stekne sposobnost mentalnog računanja uz pomoć abakusa (sposobnost vizuelizacije)?

Sposobnost da mentalno računaju mogu da nauče deca u periodu od 4. do 14. godine. Odrasli mogu da nauče da koriste abakus, i uz pomoć njega da računaju, ali šansa da vizuelizuju je nakon 14. godine sve manja. Ipak, naučna istraživanja su pokazala da ljudi koji vežbaju mentalnu aritmetiku zadržavaju oštrinu svog uma i nakon 70. godine života.

Contact us

If we didn’t answer all of your questions, feel free to drop us a line anytime.

Get In Touch