Program SUPER UM predstavlja nadogradnju programa mentalne aritmetike u kojem je cilj rešavanje najsloženih matematičkih problema isključivo mentalnim putem, te ga zovemo – mentalna matematika. Super um se sprovodi kao treća upisna godina i najviši nivo škole mentalne aritmetike Malac genijalac. Program je namenjen svim polaznicima koji su uspešno savladali osnovni i napredni nivo mentalne aritmetike. Medjutim mogu ga pohadjati i sva deca od 10 do 17 godina, koja nisu završila program mentalne aritmetike, ali imaju posebne afinitete i sklonost ka matematici.

Naši polaznici, koji su nakon navršene dve školske godine programa mentalne aritmetike, razvili sposobnosti rešavanja zadataka mentalnim putem, bez ikakvog pomagala, sada imaju priliku da svoju veštinu podignu na još viši stepen – rešavajući kompleksnije matematički operacije na isti način – isključivo misaonim procesom.

Pored oblasti koje nudi redovni školski program, cilj je da kod naših polaznika probudimo radoznalost i razvijemo sposobnost rešavanja zadataka koje nisu u ponudi tokom klasičnog obrazovanja.

Klasične oblasti koje se obradjuju u programu mentalne matematike su :

 • Izračunavanje prostih činioca
 • Stepenovanje brojeva
 • Korenovanje (kvadratni, kubni, četvrti, peti i šesti koren)
 • Suma kvadrata
 • Kvadrat i kub binoma
 • Proporcija
 • Jednačine
 • Razlomci

Nekonvencionalne oblasti, koje pružaju praktično znanje :

 • Konverzija valuta
 • Računanje vremenskog intervala
 • Kalendar (određivanje dana u nedelji bilo kog datuma u prošlosti ili budućnosti)
 • Binarni kodovi

Obzirom na složenost zadataka i neophodnost da se memoriše više podataka, dok se istovremeno traži rešenje sledećeg problema, aktivnost moždanih ćelija eksponencijalno raste – s toga naš program, SUPER UM, predstavlja izuzetan trening za mozak.

3nd European Championship in Mental Calculation

Uspešnosti programa SUPER UM dokazana je činjenicom da je naša škola ostvarila najznačajnije rezultate na medjunarodnim takmičenjima, te da je nosilac titule evropskog šampiona za 2018. godinu.

Na Evropskom prvenstvu u Bazelu, 2018. godine, naši učenici: Mihailo Mitić, Aleksandar Alavanja, Ana Stamenković, Andrijana Drašković i Kosta Kuzmanović osvojili su čak pet medalja – dva zlata, dva srebra i jednu bronzu.